Posts tagged "Clocks"

Let's Stop The Clock

Sept 3, 20155 min read

Adi sasa-lapa se suki[du]hu sad-madale

© Daya Dissanayake 2022 Contact